Retourinformatie

Voor bestellingen met derfelijke producten is in verband met de bederfelijkheid van de producten, het herroepingsrecht uitgesloten (art. 46d lid 4 sub b Burgerlijk Wetboek). Voor niet-derfelijke producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen.

Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en BestelThuis bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakkingen. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten in de originele staat en verpakking aan de leverancier retourneren, conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht kan dat door een verzoek hiertoe in te dienen bij de klantenservice.

Dit platform gebruikt naast functionele cookies ook analytische cookies om de werking van het platform te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij reclame/tracking cookies van andere partijen om gerichte reclame aan te kunnen bieden. Wanneer je van het platform gebruik blijft maken geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Lees meer over onze privacy policy

Dit platform gebruikt naast functionele cookies ook analytische cookies om de werking van het platform te verbeteren.
Daarnaast gebruiken wij reclame/tracking cookies van andere partijen om gerichte reclame aan te kunnen bieden.
Wanneer je van het platform gebruik blijft maken geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Lees meer over onze privacy policy