Klachten

BestelThuis zorgt als intermediair ervoor dat bestellingen die vanaf de websites worden geplaatst binnen enkele minuten worden afgeleverd bij de betreffende leveranciers. BestelThuis is enkel verantwoordelijk voor de aflevering van de bestelling bij de betreffende leverancier en niet voor de uiteindelijke levering door de leverancier.

Bij klachten over de daadwerkelijke levering van de bestelling bemiddelt BestelThuis tussen de consument en de betreffende leverancier. Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BestelThuis, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De ingediende klachten bij BestelThuis worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BestelThuis binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen.

Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel BestelThuis als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Dit platform gebruikt naast functionele cookies ook analytische cookies om de werking van het platform te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij reclame/tracking cookies van andere partijen om gerichte reclame aan te kunnen bieden. Wanneer je van het platform gebruik blijft maken geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Lees meer over onze privacy policy

Dit platform gebruikt naast functionele cookies ook analytische cookies om de werking van het platform te verbeteren.
Daarnaast gebruiken wij reclame/tracking cookies van andere partijen om gerichte reclame aan te kunnen bieden.
Wanneer je van het platform gebruik blijft maken geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Lees meer over onze privacy policy